Dnes je 28.04.2017, meniny má Jarmila.

Úvod

TVÁR ZPOZu ČLOVEK – ČLOVEKU V ŽIARI NAD HRONOM

       ZPOZ v našom meste je členom celoslovenského Združenia ZPOZ so sídlom v Banskej Bystrici. Nie je možné obsiahnuť celú paletu jeho aktivít, pretože táto práca musí byť flexibilná, musí reagovať na požiadavky občanov a organizácií.

       Na činnosti ZPOZu okrem primátora mesta Mgr. Petra Antala a odborných pracovníkov pre ZPOZ - Silvie Hlôškovej a Mgr. Jely Šulekovej sa podieľajú aj určení poslanci MsZ.

V tomto volebnom období (2014-2018) sú to:

 zástupca primátora mesta MUDr. Ladislav Kukolík 

 PaedDr. Veronika  Balážová  

 Ing. Mária Biesová 

 Stela Šeševičková

 Ing. Branislav Šťastný 

  

Okrem poslancov MsZ výkon občianskych obradov a slávností (okrem sobášnych obradov) zabezpečuje Mgr. Roman Zaťko.

 

 

 

Matrikárky: Marta Páleníková, Mgr.Elena Rozenbergová

 

 

 

 

Účinkujúci:

hud. produkcia – Ján Šlajferčík

recitátori - Emília Dobrotová, Zuzana Malová

 

 ZPOZ spolupracuje s MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ Z.S.Parákovej, s krúžkami ZUČ, s CVČ.

 

 Kvetinovú výzdobu zabezpečuje Kvetinárstvo Orchidea. Firma simply TRADE s.r.o. poskytla pero so Swarovski kryštálmi,
ktorým sa hostia podpisujú do pamätnej knihy.

Výroba upomienkových predmetov z drôtu - Blažena Kriváková. Dekoratívna výzdoba, zápisy v Pamätnej knihe - Heňa Schneiderová. 

 

 

 

 

 

Nájdete nás na Facebook-u