Dnes je 27.11.2020, meniny má Milan.
16.10. Ochutnávka šťastia

16.10. Ochutnávka šťastia

 

Pozor! Vstup na podujatie je zdarma, ale len s platnou vstupenkou zarezervovanou cez rezervačný systém www.mskcentrum.sk

Festival tolerancie je súčasťou projektu Od seba k iným. Realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2016. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedné MsKC Žiar nad Hronom.

 

NEDEĽA 16.10.2016

9,00-10,30    MUDr. Jaroslav Kytlic: Elementy šťastia

11,00-12,30  Mgr. Kristína Jánošová: Sú detské práva strašiakom?

12,30-14,00  Obed

14,00-15,30  Mgr. Lenka Mihalicová: Predsudky v nás – stereotypy v spoločnosti

16,00-17,30  Mgr. Denisa Petorová: O zmysle života

 

PROGRAM:

 

09.00 Mudr. Jaroslav Kytlic

lekár so špecializáciou patologická anatómia, učiteľ na pedagogickej fakulte UKF v Nitre, organizátor Zdravej dovolenky, terapeut metodou RUŠ

Už viac ako 20 rokov sa venuje problematike detoxikácie tela a mysle.

Názov prednášky: Elementy šťastia

Zdravie ako element šťastia a šťastie ako dôležitá súčasť nášho zdravia. Kto? kedy? a kde sa rozhoduje o tom či sme šťastní a zdraví? Čo je to detoxikácia tela a mysle? Na tieto otázky sa zameriame  cez prednášku celostne ( holisticky ) zameraného lekára.

 ---------------------------------------------

11.00 Mgr. Kristína Jánošová

vyštudovaná psychologička z Univerzity Komenského v Bratislave, s praxou vo Francúzku, kde  spoločne s detským ombudsmanom viedla preventívne aktivity ohľadom detských práv. Od roku 2014 pôsobí v CPPPaP na oddelení prevencie.

Názov prednášky: Sú detské práva strašiakom?

Širokej verejnosti vysvetlíme,  čo sú to detské práva, ako cez ne môžeme deti viesť k tolerancii a k rešpektu. Keď učíme deti ich právam, nenásilnou formou ich oboznamujeme aj o ich povinnostiach a zodpovednosti voči druhým. Lektorka tiež porovnáva skúsenosti, ktoré získala z terénu vo Francúzska a na Slovensku.

  ---------------------------------------------

14.00 Mgr. Lenka Mihalicová

Dlhoročná učiteľka a školiteľka v oblasti tém spoločenskovedného charakteru – multikultúrna výchova, ľudské a občianske práva, kultúrne a prírodné dedičstvo, atď. Bola lektorkou v národných projektoch INFOVEK, Modernizácia vzdelávania na ZŠ a SŠ, KomPrax, Praktik a KOMPAS. Venuje sa neformálnemu vzdelávaniu a jeho prepájaniu s formálnym, zážitkovému a vysokoefektívnemu učeniu, kritickému mysleniu. V súčasnosti pracuje ako riaditeľka v Súkromnej základnej škole – Škole u Filipa v Banskej Bystrici.

Názov prednášky: Predsudky v nás – stereotypy v spoločnosti

Venovať sa budeme tolerancii vo viacerých podobách so zameraním na mladých ľudí, rodinu a školu. Hlavným cieľom bude zamyslieť sa nad multikultúrnou toleranciou, našimi postojmi a prístupom k migrantom a utečencom spojenými s bojom proti diskriminácii a vedením k vzájomnému rešpektu.

  ---------------------------------------------

16.00 Mgr. Denisa Petorová

Mgr. Denisa Petorová - poradenská a klinická psychologička, terapeutka s výcvikom v adlerovskej psychoterapii a poradenstve. Momentálne pracuje s deťmi, dospievajúcimi a ich rodinami.

Názov prednášky: O zmysle života

Prednáška ma za cieľ predstaviť poslucháčovi jednu z najvýznamnejších psychologických teórií - jednoduchú a zároveň hlbokú psychológiu Alfreda Adlera. V súčasnosti zaznamenáva svoje najväčšie uplatnenie v mnohých krajinách. Ľudia na celom svete spoznávajú potrebu citu spolupatričnosti, povzbudzovania a spoločenskej rovnosti.

 

 

 

 

Nájdete nás na Facebook-u