Kalendár

Marec
02
Sobota
10:00
MsKC/Hlavná sála
Viac info
Marec
10
Nedeľa
19:00
SSOŠPg EBG (bývalý DK)
Viac info
Marec
14
Štvrtok
19:00
MsKC/Hlavná sála
Marec
19
Utorok
19:00
MsKC/Divadelná sála
Viac info
Marec
19
Utorok
19:00
SSOŠPg EBG (bývalý DK)
Apríl
06
Sobota
16:00
MsKC/Divadelná sála
Viac info
Apríl
10
Streda
18:00
MsKC/Divadelná sála
Viac info
Apríl
19
Piatok
19:00
SSOŠPg EBG (bývalý DK)
Viac info
Apríl
21
Nedeľa
18:00
SSOŠPg EBG (bývalý DK)
Viac info
Apríl
26
Piatok
20:00
MsKC/Hlavná sála
Viac info
Máj
22
Streda
17:00
SSOŠPg EBG (bývalý DK)
Viac info
August
10
Sobota
14:00
Park Š. Moysesa
Viac info
November
05
Utorok
18:30
SSOŠPg EBG (bývalý DK)
Viac info