Dnes je 28.05.2023, meniny má Viliam.

Kultúra ZH

Mestské kultúrne centrum (MsKC)

SNP 119, 965 01 Žiar nad Hronom
www.mskcentrum.sk


Knižnica Michala Chrásteka

Mestská knižnica Michala Chrásteka je zriadená ako organizačná zložka MsKC. Utvára a sprístupňuje univerzálny knižničný fond, poskytuje knižnično-informačné služby. 

SNP 119, 965 01 Žiar nad Hronom
www.mskcentrum.sk/kniznica

Otváracie hodiny: 
Pondelok - piatok (okrem stredy): 8.00 - 18.00 hod.
Streda: 9.00 - 15.00 hod.


Kino Hron

Kino s digitálnou zvukovou technológiou DTS je umiestnené v budove Mestského kultúrneho centra na Ul. SNP 119. Dramaturg kina: Lenka Nitrayová. Kapacita na sedenie: 160 miest.

SNP 119, 965 01 Žiar nad Hronom
www.kino.mskcentrum.sk


Pohronské osvetové stredisko

Duk. hrdinov 21, 965 01 Žiar nad Hronom
Tel.: 045/678 13 05, fax: 045/678 13 11
E-mail: osvetaziar@stonline.sk&
www.osvetaziar.sk 


Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella

Krajská hvezdáreň a planetárium je kultúrno-výchovným zariadením prírodovedného charakteru v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja. Sústreďuje sa hlavne na šírenie poznatkov z oblasti astronómie, blízkych prírodných a technických vied. Svoju činnosť zameriava predovšetkým na deti a mládež, a  tiež i na širokú verejnosť. Z podujatí dominujú hlavne besedy, prednášky, prezentácie a programy v planetáriu spojené s pozorovaním dennej i nočnej oblohy. Budova hvezdárne je vzdialená asi 7 minút chôdze z centra mesta i autobusovej stanice. Viac informácii o práci, programe a návštevných hodinách nájdete na www.planetarium.sk.

Duk. hrdinov 21, 965 01 Žiar nad Hronom
Tel.: 045/670 08 88, fax: 045/670 08 00
Email: office@planetarium.sk
www.planetarium.sk

Nájdete nás na Facebook-u