Kultúra ZH

Mestské kultúrne centrum (MsKC)

SNP 119, 965 01 Žiar nad Hronom
www.mskcentrum.sk


Knižnica Michala Chrásteka

Mestská knižnica Michala Chrásteka je zriadená ako organizačná zložka MsKC. Utvára a sprístupňuje univerzálny knižničný fond, poskytuje knižnično-informačné služby. 

SNP 119, 965 01 Žiar nad Hronom
www.mskcentrum.sk/kniznica

Otváracie hodiny: 
Pondelok - piatok (okrem stredy): 8.00 - 18.00 hod.
Streda: 9.00 - 15.00 hod.


Kino Hron

Kino s digitálnou zvukovou technológiou DTS je umiestnené v budove Mestského kultúrneho centra na Ul. SNP 119. Dramaturg kina: Lenka Nitrayová. Kapacita na sedenie: 160 miest.

SNP 119, 965 01 Žiar nad Hronom
www.kino.mskcentrum.sk


Pohronské osvetové stredisko

Duk. hrdinov 21, 965 01 Žiar nad Hronom
Tel.: 045/678 13 05, fax: 045/678 13 11
E-mail: osvetaziar@stonline.sk&
www.osvetaziar.sk 


Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella

Krajská hvezdáreň a planetárium je kultúrno-výchovným zariadením prírodovedného charakteru v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja. Sústreďuje sa hlavne na šírenie poznatkov z oblasti astronómie, blízkych prírodných a technických vied. Svoju činnosť zameriava predovšetkým na deti a mládež, a  tiež i na širokú verejnosť. Z podujatí dominujú hlavne besedy, prednášky, prezentácie a programy v planetáriu spojené s pozorovaním dennej i nočnej oblohy. Budova hvezdárne je vzdialená asi 7 minút chôdze z centra mesta i autobusovej stanice. Viac informácii o práci, programe a návštevných hodinách nájdete na www.planetarium.sk.

Duk. hrdinov 21, 965 01 Žiar nad Hronom
Tel.: 045/670 08 88, fax: 045/670 08 00
Email: office@planetarium.sk
www.planetarium.sk

Partneri

atv.jpg
nemak_nove_logo.jpg
nasziarlogo.jpg
logo_mestske-noviny.jpg
logo_ziarnadhronom.svg
ziar24_sk.png