Prenájmy priestorov

Minimálna hodinová sadzba nájmu (bez spotreby energií) za prenájom nebytových priestorov v MsKC sa stanovuje podľa účelu využitia  nasledovne:

Miestnosť

Kapacita

Nájomné  €/hod.

 

 

 

1.PP (Suterén)

 

 

 

 

Zrkadlová sála

 

10

 

 

Tanečná sála

 

5

 

 

Klub mladých

 

3

 

 

1.NP (Prízemie)

 

 

 

 

Výstavná sieň  (č. 1)

45 na sedenie

13

"virtuálna prehliadka okno 2" 

 

Zasadačka (č. 2)

80 na sedenie

20

"virtuálna prehliadka okno 4" 

 

Obradná sieň(č. 9)

45 na sedenie

13

 "virtuálna prehliadka okno 5" 

 

2. NP

 

 

 

 

Hlavná sála (č. 124)

500 stoličiek

1000 stojacích ľudí

62 balkón

25

  "virtuálna prehliadka okno 9"

 

Hlavná sála + Pódium, chodba, zákulisie, wc

(č. 109,111,116,119, 124)

500 stoličiek

1000 stojacích ľudí

62 balkón

35

  "virtuálna prehliadka okno 9"

 

Divadelná sála + príslušenstvo

(č. 101,102,140,145)

300 miest na sedenie

15

  "virtuálna prehliadka okno 7"

 

Kino + príslušenstvo

(č. 104,105,138,144)

159 miest na sedenie

10

"virtuálna prehliadka okno 8" 

 

Miestnosť pre bufet  (č. 129)

 

5

 

 

Šatňa I (č. 112)

 

5

 

 

Šatňa II (č. 117)

 

5

 

 

3.NP

 

 

 

 

Šatňa V.I.P (č. 207)

Zrkadlo, kuchynka, kúpeľňa

8

 

 

Šatňa V.I.P (č. 208)

Zrkadlo, kuchynka, kúpeľňa

8

 

 

Šatňa (206)

 

5

 

 

               

 Minimálna denná sadzba nájmu za prenájom  počas podujatí organizovaných MsKC sa  stanovuje podľa účelu využitia  a dĺžky trvania podujatia nasledovne:

Druh stánku

 

 

Poduj. do 2,5h

Poduj. od 2,5h do 5h

Poduj. od 5h do 9h

Poduj. od 9h do 15h

Remeselné výrobky z dreva, prútia.. (Stánok max. do 9 m2) bez el. energie

5

10

20

30

Cukrová vata, cukrovinky, kukurica, upomienkové predmety, keramika, balóniky, oplátky, syry, medovníky.. (Stánok do 7,9 m2) bez el. energie

10

20

30

50

Cukrová vata, cukrovinky, langoše, kukurica, upomienkové predmety, keramika, balóniky, oplátky, syry, medovníky.. (Stánok od 5 m2 do 16 m2)

15

30

50

100

Občerstvenie, alkoholické a nealkoholické nápoje.. (Stánok do 9 m2)

30

60

80

200

Umiestnenie osobného auta ako sklad materiálu

5

10

10

50

Umiestnenie dodávky ako sklad materiálu

8

15

15

70

Umiestnenie atrakcií do 25 m2

5

10

20

40

Umiestnenie atrakcií od 26 m2 - 50 m2

10

20

30

60

Umiestnenie atrakcií od 51 m2 – 75 m2

15

30

40

80

Umiestnenie atrakcií od 76 m2 – 100 m2

20

40

50

100

 

     Dom kultúry, Nám. Matice slovenskej č. 406, Žiar nad Hronom

       Minimálna hodinová sadzba nájmu (bez spotreby energií) za prenájom nebytových priestorov sa stanovuje podľa účelu využitia  nasledovne: 

Miestnosť

Kapacita

Nájomné  €/hod.

 

 

 

Divadelná sála + príslušenstvo

650 miest na sedenie

35

 

 

Zasadačka

20 miest na sedenie

10

 

 

             

      Kaštieľ, Ul. SNP č. 42, Žiar nad Hronom

       Minimálna hodinová sadzba nájmu (bez spotreby energií) za prenájom nebytových priestorov sa stanovuje podľa účelu využitia   nasledovne: 

Miestnosť

Kapacita

 

Nájomné 

 

 

Biskupská sála s príslušenstvom

(konferencia, školenie a pod.)

50 miest na sedenie

20€/hod.

 

 

 

Biskupská sála s príslušenstvom

(sobáš – pre snúbencov s trvalým pobytom v Žiari nad Hronom *)

 

110 €/obrad

 

 

 

Biskupská sála s príslušenstvom

(sobáš – pre snúbencov bez trvalého pobytu v Žiari nad Hronom)

 

160 €/obrad

 

 

 

Rokokový salónik

 

3 €/hod.

 

 

 

Fotenie v priestoroch Kaštieľa

 

50 €/fotenie

 

 

 

                   

*snúbenci, z ktorých aspoň jeden má trvalý pobyt v  Žiari nad Hronom a v obciach, patriacich do pôsobnosti Matričného úradu v Žiari nad Hronom

 Svätokrížsky dom v Žiari nad Hronom

Minimálna sadzba nájmu (bez spotreby energií) – 100 €/deň

 

Príprava priestorov je za polovičnú sadzbu z nájmu.

Služby sa účtujú podľa požiadaviek.

V prípade záujmu nás kontaktujte:

Alenka Čerťaská
ekonómka MsKC
email: prenajmymskc@gmail.com
telefón: 0915 431 362 

Partneri

atv.jpg
nemak_nove_logo.jpg
nasziarlogo.jpg
logo_mestske-noviny.jpg
logo_ziarnadhronom.svg
ziar24_sk.png