Čítajme si ....2016

Aj tento rok sme podporili celoslovenský projekt " Čítajme si ...2016 ", ktorý už po deviatykrát úspešne organizuje Linka detskej istoty.  Uskutočnil sa 2.6.2016 od 9,00 do 15,00 hod.

V dopoludňajších hodiách sa čítalo v školskej knižnici na II. Základnej škole a popoludní v našej knižnici. Hosťom maratónu bola Mgr. Martina Palkovičová, prekladateľka a majiteľka kníhkupectva. Sme radi, že si našla čas a maratón nám nielen otvorila, ale s nami pobudla a vypočula si čítajúce deti.

Podľa pravidiel každý účastník prečítal z knihy jednu stranu a zapísal sa do prezenčnej listiny. Deti striedavo čítali knižku Podarené dvojčatá a Alik a jazvec. Za odmenu dostali záložku a sladkosť. Čítania sa zúčastnilo 93 detí.

Na celoslovenskom maratóne čítalo 40 954 detí, čo bolo o 2 571 detí viac ako minulý rok. 

Partneri

atv.jpg
nemak_nove_logo.jpg
nasziarlogo.jpg
logo_mestske-noviny.jpg
logo_ziarnadhronom.svg
ziar24_sk.png