Gabriela Siváková - Disciplína ako cieľ, prostriedok a výsledok výchovy

Gabriela Siváková - Disciplína ako cieľ, prostriedok a výsledok výchovy

V posledných desaťročiach narastá vplyv nových výchovných prístupov v školách, pribúdajú práce, ktoré vytvárajú koncepcie výchovy a vzdelávania žiakov v škole. Tieto koncepcie požadujú zaviesť do praxe teóriu tvorivo – humánnej výchovy. Táto teória predstavuje koncepčný rámec, v ktorom môžu vznikať rozličné alternatívy a kde sa môže prejaviť sloboda a tvorivosť pedagogického pracovníka.

V publikácii sú spracované otázky disciplíny, ako problému, ktorý sa dá cez možné prekážky riešiť. Rovnako rizikové oblasti, v ktorých žiaci najčastejšie zlyhávajú a aké sú možnosti rodičov a učiteľov pri riešení prejavov nedisciplinovaného správania vo svojich rodinách a triedach.

Obálka : Ľubomír Zabadal

Partneri

atv.jpg
nemak_nove_logo.jpg
nasziarlogo.jpg
logo_mestske-noviny.jpg
logo_ziarnadhronom.svg
ziar24_sk.png