Galavečer stolného tenisu

Čas a miesto konania

Program: 
- folklórny súbor HRON, Karolína Šťastná
- zápasy Waldner, Persson / stolnotenisový klub MŠK Žiar nad Hronom
- autogramiáda
- exhibícia Waldner/Persson
 
Cena vstupeniek: 10 EUR/dospelý, 7 EUR/ dieťa do 12 rokov
 
V prípade záujmu o platbu na bankový účet uhraďte cenu rezervovaných vstupeniek prevodom na číslo účtu MsKC: VUB, a.s., SK46 0200 0000 0018 0155 6257 a ako variabilný symbol uveďte číslo objednávky vstupeniek. Doklad o úhrade prosím zašlite na email: kniznicamskc@gmail.com
Do 3 dní od zaslania vášho emailu vám zašleme potvrdenie, ktoré bude slúžiť ako vstupenka na podujatie.