Miroslav Martinec - Učebnica pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia

Miroslav Martinec - Učebnica pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia

Základná učebnica s predpismi o cestnej premávke podľa zákona č.8/2009 Z. z. o cestnej premávke a podľa vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 8/2009 Z. z.
Aktualizované vydanie pre rok 2018.

Obálka : Ján Bugár

Partneri

atv.jpg
nemak_nove_logo.jpg
nasziarlogo.jpg
logo_mestske-noviny.jpg
logo_ziarnadhronom.svg
ziar24_sk.png