Dnes je 24.05.2022, meniny má Ela.

Občianske sobáše

Svadobný deň patrí medzi tie najdôležitejšie a najkrajšie životné chvíle. Chvíle, keď muž a žena v mene vzájomného manželského sľubu oznámia pred svetom: „Chcem byť len s tebou. Patrím ti všetkým, čo je vo mne - dobrým i zlým, šťastným i bolestným, smiechom i slzami. Prijmi ma aj s mojimi chybami, tak ako ja prijímam teba. Na celý život!"

Myslíte si, že "civilné" sobáše sú bez fantázie, neosobné, chýba im duša a trvajú pár minút? Tak to ste sa zatiaľ nezúčastnili občianskeho sobášneho obradu v Žiari nad Hronom. V našom meste máte možnosť vybrať si, či sa váš rozprávkový sobášny obrad uskutoční pod holým nebom, alebo v originálnej, kruhovej obradnej sieni.
Scenár sobášneho obradu má svoju dynamiku, vy si volíte, či sa spolu s hudbou zladí do moderného, klasického, ľudového alebo country štýlu.
A to nie je všetko, to je len začiatok. Vieme vám zaručiť, že sobášny príhovor, ktorý zaznie na vašom obrade, bude mať myšlienku, bude mať hĺbku, bude o vás dvoch - o snúbencoch.
Dokážeme improvizovať, dokážeme sa prispôsobovať vašim prianiam, pretože sme tím ľudí, ktorý stále hľadá niečo, čo tu ešte nebolo, čo prekvapí, zaujme, osloví.
Tešíme sa na stretnutie s vami.

 

SOBÁŠE V OBRADNEJ SIENI

Skôr ako snúbenci povedia ÁNO spoločnej budúcnosti, treba pripraviť svadobný deň do najmenších detailov. Jeho súčasťou je aj sobášny obrad. Niekto dá prednosť obradu cirkevnému, iný občianskemu. V prípade, že ste sa rozhodli pre občiansky obrad uzavretia manželstva v Obradnej sieni Mesta Žiar nad Hronom, nasledujúce informácie sú určené práve vám.

Postup pri vybavovaní občianskeho obradu uzavretia manželstva:
1. Návšteva Matričného úradu ( sídli v budove Mestského úradu na prízemí).
- Obaja snúbenci sa preukážu občianskym preukazom a rodným listom.
- Vyplnenie žiadosti o uzavretí manželstva.
- Dohodnutie termínu obradu.
- V prípade záujmu pracovníčky Matričného úradu poskytnú snúbencom
kontakt na pracovníčku MsKC,ktorá pripravuje obrady po obsahovej stránke(Silvia Hlôšková-kontakt: 0907805025, Mgr.Jela Šuleková-kontakt: 0903149578) .

2. Stretnutie s odbornou pracovníčkou pre ZPOZ (kancelária v prístavbe MsKC
oproti Prioru, v budove sa nachádza aj Mestská knižnica M. Chrásteka).
- Mesto Žiar nad Hronom a MsKC považuje za dôležitú prioritu vychádzať
občanom v ústrety. Týka sa to aj občianskych obradov a v tomto prípade
občianskeho sobáša. Snúbenci majú svoju predstavu, svoje názory
a nápady, ako by mal občiansky sobáš prebiehať. Úloha odbornej
pracovníčky pre ZPOZ, ktorá zabezpečuje občianske sobáše po obsahovej
stránke spočíva v tom, aby sa čo najviac priblížila ich vkusu,
individuálne pristupovala k ich požiadavkám.
Predstaví snúbencom ponuku, z ktorej si vyberajú:
hudbu,
spôsob príchodu do Obradnej siene na úvod obradu
(snúbenci prichádzajú spolu, alebo snúbenci prichádzajú s rodičmi -
nevestu privádza otec, prípadne brat, krstný otec... ),
možnosti na zatraktívnenie sobáša.
- Osobné stretnutie so snúbencami má svoje opodstatnenie aj vzhľadom
k tvorbe samotného sobášneho príhovoru, ktorý môže byť osobnejší,
adresnejší. ZPOZ v našom meste je v rámci Slovenska známy svojimi
autorskými príhovormi a poéziou. V Žiari nad Hronom sa príhovory píšu
doslova snúbencom „na telo".
- Prehliadka Obradnej siene.

Občiansky obrad uzavretia manželstva - scenár:
1. Pred vstupnými dverami Obradnej siene pracovníčka pre ZPOZ víta hostí,
vyzýva snúbencov so svedkami prejsť do prípravnej miestnosti ( miestnosť
so zrkadlami, aby sa nevesta mohla upraviť...).
2. Pracovníčka Matriky snúbencom a svedkom v prípravnej miestnosti poskytne
informácie o celom priebehu sobášneho obradu.
3. Usádzanie hostí v Obradnej sieni.
4. Upozornenie hostí, aby si vypli mobilné telefóny.
5. Sobášny obrad.
6. Gratulácie hostí po sobášnom obrade v Obradnej sieni.

Upozornenie:
Niekedy sa stáva, že si svedkovia na občiansky obrad uzatvorenia manželstva zabudnú priniesť občianske preukazy, alebo ženích zabudne na snubné prstene. Veríme, že sa to nestane aj vám.

Virtuálna prehliadka, na pravej lište okno č.5

 

 

SOBÁŠE MIMO OBRADNEJ SIENE

Žiadostí na vykonanie občianskeho obradu uzavretia manželstva mimo Obradnej siene na Slovensku neustále pribúda. Mesto Žiar nad Hronom organizuje pre snúbencov po obsahovej stránke vysoko kvalitné občianske sobáše, v ktorých sa veľká pozornosť kladie na výber hudby, prípravu osobného príhovoru, výber poézie, sprievodného slova... Často však u snúbencov rozhoduje miesto konania sobáša a preto sa rozhodnú pre alternatívu Bojnického zámku, Zvolenského zámku, exteriérové priestory Mestského hradu v Kremnici, atď. V meste Žiar nad Hronom sa nenachádza historická budova vhodná na tieto účely. Napriek tomu je možnosť poskytnúť snúbencom reprezentatívne exteriérové priestory na umocnenie významného okamihu v ich živote. (Napr. Park Štefana Moysesa, v ktorom rastú stáročné lipy a tie sú podľa gréckej a rímskej mytológie stromom zamilovaných...) 

V prípade, že sa rozhodnete pre sobáš v exteriéri, sobášny obrad vám pripravíme doslova „na kľúč".
Čo od toho môžete očakávať?
- Výzdobu miesta konania obradu.
- Profesionálne ozvučenie obradového miesta.
- Vítanie a usádzanie hostí.
- Scenár sobášneho obradu zahŕňajúci v sebe individuálne požiadavky snúbencov.
- Poskytnutie nápadov a možností na zatraktívnenie obradu, ktoré sú jedinečné a originálne
v rámci Slovenska.

Cenník občianskeho obradu uzavretia manželstva mimo úradne určenej miestnosti:
- 300 € - v prípade, že aspoň jeden zo snúbencov má trvalé bydlisko v Žiari nad Hronom.
- 333 € - pre ostatných snúbencov.
- V prípade, že snúbenci nepožadujú ozvučenie sobášneho obradu v exteriéri (sobášny obrad
bez hudby a piesní), ich poplatok na úhradu nákladov za výkon sobášneho obradu sa zníži o
50 €.
- V prípade, že snúbenci nepožadujú prípravu obradového miesta, ich poplatok na úhradu
nákladov za výkon sobášneho obradu sa zníži o 50 €.
Poplatok snúbencov na úhradu nákladov za poskytnuté služby spojené s výkonom sobášneho
obradu v exteriérových priestoroch v sebe zahŕňa:
- Dopravu zvukovej aparatúry a jej následnú inštaláciu a demontáž po obrade.
- Prípravu obradového miesta:
- biele stoličky na sedenie,
- červený koberec pre snúbencov,
- slávobrána pred obradným stolom,
- obradný stôl prekrytý ťažším, nariaseným bielym obrusom, ktorý odoláva náporom vetra,
- biely stan(3x4 m) nad obradný stôl vyzdobený bielym baldachýnom,
- kvetinová výzdoba na obradný stôl a prípravný stolík,
- 2 veľké kvetinové ikebany pred červeným kobercom,
- štátny znak na viditeľnom mieste

Obrad uzavretia manželstva je dôležitý právny akt a musia byť dodržané všetky náležitostí, ktoré vyžaduje zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách, zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine a zákon č. 63/1993 Z.z. v znení zákona NR SR č. 240/1994 Z.z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní. Miesto na uzavretie manželstva musí byť zárukou zachovania dôstojnosti a slávnostného charakteru obradu, neohrozuje život alebo zdravie snúbencov ako aj zástupcov mesta Žiar nad Hronom alebo majetok mesta Žiar nad Hronom.
Občianske obrady uzavretia manželstva v exteriérových priestoroch mesta Žiar nad Hronom sa vykonávajú v časovom rozpätí apríl - september vzhľadom na poveternostné podmienky v jesennom a zimnom období (mráz, sneh...). V prípade konania občianskeho obradu uzavretia manželstva v exteriérových priestoroch mesta Žiar nad Hronom sa ďalší občiansky sobáš v Obradnej sieni uskutoční najskôr 3 hodiny po alebo pred sobášnym obradom v exteriéri (demontáž zvukovej aparatúry, sobášneho inventáru, presun osôb vykonávajúcich sobášny obrad...). 

Ak ste sa rozhodli pre túto alternatívu sobáša, informujte nás o tom minimálne 6 mesiacov vopred.

 

 

sobas-park2.jpgsobas-park3.jpgsobas-park5.jpgsobas-park4.jpg

Nájdete nás na Facebook-u