Sociálna práca v praxi

Sociálna práca v praxi

Kompendium Sociálna práca v praxi je ojedinělým počinem kolektivu významných odborníků oboru, kteří svými teoretickými, praktickými a aplikačními přínosy pro rozvoj sociální práce budují moderní vědní disciplínu v nelehkých podmínkách postmoderní společnosti. Ta přináší řadu nových sociálních fenoménů, které se mnohdy řeší na parciální úrovni jednotlivých vědních disciplín a mnohdy pro terminologickou, metodickou a metodologickou vyhořelost vlastního aparátu nedokáží svůj vlastní obor posunout dál a tím stagnují. Tuto krizi mnohých etablovaných věd sanuje aplikovaná postmoderní sociální práce. Uvedená monografie má snahu v uceleném kontextu prezentovat témata, která se bytostně dotýkají sociální práce jako oboru. Publikace je obohacující nejen pro akademické pracovníky, ale i studenty sociální práce a řadu jiných oborů včetně laické veřejnosti. Etabluje sociální práci v kontextech jednotlivých subdisciplín prezentovaných v samotných kapitolách práce. Komplexnost a ucelenost odborné publikace řadí tento text mezi nejaktuálnější a nejmodernější počiny posledních let nejen na Slovensku, ale i v mezinárodním kontextu.

 

Partneri

atv.jpg
nemak_nove_logo.jpg
nasziarlogo.jpg
logo_mestske-noviny.jpg
logo_ziarnadhronom.svg
ziar24_sk.png