Dnes je 24.05.2022, meniny má Ela.

Úvod

TVÁR ZPOZu ČLOVEK – ČLOVEKU V ŽIARI NAD HRONOM

       ZPOZ v našom meste je členom celoslovenského Združenia ZPOZ so sídlom v Banskej Bystrici. Nie je možné obsiahnuť celú paletu jeho aktivít, pretože táto práca musí byť flexibilná, musí reagovať na požiadavky občanov a organizácií.

       Na činnosti ZPOZu okrem primátora mesta Mgr. Petra Antala a odborných pracovníkov pre ZPOZ - Silvie Hlôškovej a Mgr. Jely Šulekovej sa podieľajú aj určení poslanci MsZ.

V tomto volebnom období (2018-2022) sú to:

  • zástupca primátora mesta MUDr. Ladislav Kukolík
  • PaedDr. Veronika  Balážová
  • Ing. Mária Biesová
  • Stela Šeševičková
  • Ing. Branislav Šťastný

Matrikárky: Marta Páleníková, Darina Šályová

Účinkujúci:

  • hud. produkcia – Ján Šlajferčík
  • recitátorka -  Zuzana Malová

 

ZPOZ spolupracuje s MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ Z.S.Parákovej, s krúžkami ZUČ, s CVČ.

Kvetinovú výzdobu zabezpečuje Kvetinárstvo OrchideaFirma simply TRADE s.r.o. poskytla pero so Swarovski kryštálmi, ktorým sa hostia podpisujú do pamätnej knihy.

Výroba upomienkových predmetov z drôtu - Blažena Kriváková. Dekoratívna výzdoba, zápisy v Pamätnej knihe - Heňa Schneiderová

Nájdete nás na Facebook-u