Dnes je 12.08.2022, meniny má Darina.

ZPOZ

ZBOR  PRE OBČIANSKE  ZÁLEŽITOSTI (ZPOZ) ČLOVEK-ČLOVEKU

V ŽIARI NAD HRONOM

JE  TU  PRE  VÁS – OBYVATEĽOV  MESTA

 

...A v  tom  večnom  kolobehu života

vždy  budú  dávať  istou slová:

 "Mám  ťa  rád,  mám  ťa  rada.."

Vyslovuje  ich  dieťa  rodičom,  rodič  deťom,

muž  žene,  žena  mužovi,

priateľ  priateľovi -

majú  význam  v  každom  veku  a  je  dobre, 

že  na  tieto slová  nezabúdame...

 

Žijeme  v  dobe, keď  sa  aj  malé  národy  prezentujú  práve  cez  kultúru,  umenie.  Každá  obec,  či  mesto  si  vytvára  vlastnú  paletu  kultúrno - spoločenských  podujatí  pre  jeho  obyvateľov  a  Zbor  pre  občianske záležitosti (ZPOZ)  prostredníctvom  občianskych  obradov  a slávností zastrešuje  mnohé   z  nich.   Jeho  činnosť  je  vizitkou  mesta,  dokumentuje  celkový  vzťah  primátora  mesta  a poslancov MsZ  k svojim  občanom.                                      

Tu  je  dôležité  upozorniť,  že  občianske  obrady  a  slávnosti  nie    postavené  do  konfrontácie  proti  cirkevným  obradom,  vytvárajú  dokonca  priestor  pre  vzájomnú  spoluprácu  s cirkvou,  s veriacimi  i neveriacimi.   Podnecujú  pocit  spolupatričnosti  ku  svojmu  rodisku,  úctu  a pozornosť  človeka  k človeku, sú  prejavom  spoločenského  uznania  a ocenenia.  Zároveň  predstavujú  jednu z  foriem  zabezpečovania  občianskych  práv  človeka,  prejavujúcich  sa  v  možnosti  slobodnej  voľby  pri  významných  udalostiach  jeho  života. 

 

DRUHY  OBČIANSKYCH  OBRADOV  A  SLÁVNOSTÍ

Aktivity  prostredníctvom ZPOZu  obsiahnu  život  človeka  od  narodenia  pri  vítaní  do  života,  cez  okamihy  zakladania  novej  rodiny,  významné  výročia,  udalosti,  pamätné  dni,    po  okamih  poslednej rozlúčky.  Je  to  celý  komplex  dôstojného  a úcty plného  vzťahu  k  človeku ako jednotlivcovi,  ale i ako súčasti menšieho alebo väčšieho spoločenského celku.

 

Občianske  obrady:         

                                            1.  uzavretie  manželstva

                                            2.  pohreb - a/ občiansky  pohreb

                                                                 b/ občianska  rozlúčka  na cirk. pohrebe

 

Rodinné  slávnosti:          

                                            1. vítanie  dieťaťa  do  života

                                            2.  životné  jubileá

                                            3. jubilejné  sobáše

                                            4. prijatie  novomanželov  po  cirkevnom  sobáši

 

Spoločenské slávnosti:   

                                            1.  rozlúčka  s materskou, alebo základnou  školou

                                            2.  prijatie  maturantov - rozlúčka so strednou  školou

                                            3.  slávnosť  ku  Dňu  matiek

                                            4.  slávnosť   výročia  spoločenskej  organizácie 

                                            5.  poďakovanie  darcom  krvi

                                            6.  slávnosť  ku  Dňu  učiteľov

                                            7.  ocenenie športovcov-reprezentantov mesta

                                            8.  podujatie  pre  seniorov  /Mesiac  úcty  k  starším/

                                            9.  iné  podujatia podľa  potrieb  mesta, občanov 

                                                 a spoločenských  organizácií

 

Spomienkové  slávnosti: 

                                            1. na významnú osobnosť kultúrno-spoločenského života

                                            2.  k  výročiu  SNP

                                            3.  k oslobodeniu mesta, ku Dňu víťazstva nad 

                                                 fašizmom

                                            4. pietna  spomienka  pri  príležitosti Pamiatky 

                                                zosnulých - rozhlasová  relácia

                                            5. iné  slávnosti 

 

Slávnosti  samospráv:     

                                            1.  ocenenie  významných osobností  mesta

                                            2.  udelenie  čestného  občianstva

                                            3.  prijatie  významnej  delegácie - osobnosti  na 

                                                pôde  mesta

                                           4.  uzatvorenie  družobnej  /partnerskej/ zmluvy  na 

                                                pôde  mesta

                                           5.  iné  podujatia  mesta

 

Iné:                                      

                                            1.  podujatie pre Dom seniorov a Domov  dôchodcov

                                            2.  podujatia  pre  špecifické  skupiny

                                            3.  návštevy  starších  a  osamelých  občanov

 

 

Nájdete nás na Facebook-u