Dnes je 28.04.2017, meniny má Jarmila.

Zverejňovanie dokumentov

Verejné obstarávanie

Predmet zákazky Druh zákazky Termín predloženia ponuky
Štvrťročná súhrnná správa za 1.Q.2017 prieskum trhu
SÚHRNNÁ SPRAVA O ZÁ KAZKACH 4.Q.2016 s využitím ET
Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117, predmet zákazky: Kancelárske potreby zákazky s nízkou hodnotou
Špecifikácia predmetu zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117, predmet zákazky: Kancelárske potreby zákazky s nízkou hodnotou
Návrh na plnenie kritérii zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117, predmet zákazky: Kancelárske potreby zákazky s nízkou hodnotou
SÚHRNNÁ SPRAVA O ZÁ KAZKACH 3.Q.2016 zákazky s nízkou hodnotou
Súhrnná správa 2.Q .2016 zákazky s nízkou hodnotou
SÚHRNNÁ SPRAVA O ZÁ KAZKACH 4.Q.2015 zákazky s nízkou hodnotou
SÚHRNNÁ SPRAVA O ZÁ KAZKACH 3.Q.2015 zákazky s nízkou hodnotou
SÚHRNNÁ SPRAVA O ZÁ KAZKACH 2.Q.2015 zákazky s nízkou hodnotou
SÚHRNNÁ SPRAVA O ZÁ KAZKACH 1.Q.2016 zákazky s nízkou hodnotou
Regále do knižnice zákazky s nízkou hodnotou
Štvrťročná súhrnná správa o zákazkach na dodanie tovaru, uskutočnenie stav.prác, služby, ktoré nespĺňajú podmienky podľa §4 ods.2 alebo ods. 3 zákona 25/2006 a ktorých hodnota je rovnaká alebo vyššia ako 1000 EUR bez DPH zákazky s nízkou hodnotou
Štvrťročná súhrnná správa o zákazkach zadávaných cez ET zákazky s nízkou hodnotou
INFORMACIA O ZADANI ZAKAZKY ZA ROK 2014 zákazky s nízkou hodnotou
SÚHRNNÁ SPRAVA O ZÁ KAZKACH 4.Q.2014 zákazky s nízkou hodnotou
SÚHRNNÁ SPRAVA O ZÁ KAZKACH 3.Q.2014 zákazky s nízkou hodnotou
SÚHRNNÁ SPRAVA O ZÁ KAZKACH 1.Q.2014 zákazky s nízkou hodnotou
SÚHRNNÁ SPRAVA O ZÁ KAZKACH 2.Q.2014 zákazky s nízkou hodnotou
SÚHRNNÁ SPRAVA O ZÁ KAZKACH 1.Q.2015 zákazky s nízkou hodnotou

Nájdete nás na Facebook-u