Zverejňovanie dokumentov

Verejné obstarávanie

kategória termín predloženia ponuky
Rekonštrukcia elektroinštalácie v miestnosti č.210 prieskum trhu 19.2.2024 do 12:00 hod, obhliadka 14.2.2024 a 16.2.2024 od 9:00 do 12:00 hod.
Výzva na predkladanie ponúk zákazky: „Rekonštrukcia kuchynky v detskom kútiku“ MSkC prieskum trhu 5.2.2024, obhliadka 30.1.2024 a 1.2.2024 od 9:00 do 12:00 hod.
„Rekonštrukcia miestnosti č.210“ v Mestskom kultúrnom centre prieskum trhu 5.2.2024
Súhrnná správa o zákazkach nad 1000€ za 4.Q 2021 zákazky s nízkou hodnotou
Súhrnná správa o zákazkach nad 1000€ za 3Q 2021 zákazky s nízkou hodnotou
Plán verejnéhom obstarávania na rok 2022
Výzva na predkladanie ponúk zákazky: rekonštrukčné práce spojené s kladením laminátovej podlahy v zasadačke MSkC prieskum trhu 5.11.2021 do 12 h
Súhrnná správa o zákazkach nad 1000€ za 1Q 2021 prieskum trhu
Súhrnná správa o zákazkach nad 1000€ za 2.Q 2021 prieskum trhu
Štvrťročná súhrnná správa o zákazkách nad 1000 € za 4. Q 2020 prieskum trhu
Súhrnná správa o zákazkách nad 1000 € za 4Q 2020 prieskum trhu
Plán Verejného obstarávania pre rok 2021 dynamický nákupný systém
Štvrťročná súhrnná správa o zákazkách 3Q 2020 prieskum trhu
Štvrťročná súhrnná správa o zákazkách nad 1000 € za 2.Q. 2020 zákazky s nízkou hodnotou
Štvrťročná súhrnná správa o zákazkách nad 1000 € za1.Q 2020 prieskum trhu
Plán Verejného obstarávania pre rok 2020
Štvrťročná súhrnná správa o zákazkách nad 1000 € za 4Q 2019 zákazky s nízkou hodnotou
Štvrťročná súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 4 Q 2019 zákazky s nízkou hodnotou do 15.12.2019
Výsledok vyhodnotenia predložených ponúk na zabezpečenie stravovania zamestnancov pre rok 2020 zákazky s nízkou hodnotou do 16.12.2019
Štvrťročná súhrnná správa o zákazkách nad 1000 € za 3Q 2019 zákazky s nízkou hodnotou

Partneri

atv.jpg
nemak_nove_logo.jpg
nasziarlogo.jpg
logo_mestske-noviny.jpg
logo_ziarnadhronom.svg
ziar24_sk.png